Envío gratis desde : 100€

Política de privacidad

Política de Privacidad

El Reglamento General de protección de datos de la UE 2016/679 (RGPD) indica que las organizaciones que recauden y/o realicen actividades de tratamiento de datos personales, tendrán que implementarse las medidas técnicas y organizativas necesiarias para garantir la protección de los mismos, la privacidad y los derechos y libertades de las personas titulares de los datos personales.

La entidad Taller Reyes, Reyes Casa i Jardí, S.L.U. con CIF/NIF B55263271 y domicilio social en C/ la Fageda 13 (Pol. Ind.) 17178, Les Preses (Girona), teléfono 972693097, email reyespreses@gmail.com, le informa que tratamos los datos personales que nos facilita con las finalidades indicadas más abajo. Los datos proporcionados se conservaran mientra se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederan a terceros excepto en los casos en los que haya una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtenir confirmación sobre si en nuestra entidad estamos tratando sus datos personales, por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Ésta “política de Privacidad y Protección de Datos” tiene como finalidad dar a conocer las condiciones que rigen la recogida i tratamiento de sus datos personales por parte de nuestra entidad o grupo corporativo para velar por sus derechos fundamentales, su honor y libertadoes, todo esto en cumplimiento de las normativas vigentes que regulan la protección de datos personales según la Unión Europea y el Estado Miembro español.
En conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com vam realitzar aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

Taller Reyes, Reyes Casa i Jardí, SLU
C/ la Fageda, 13 – 17178 – Les Preses (Girona)
Telèfon 972693097
Email: reyespreses@gmail.com

Aquest es el mateix domicili a on adreçar-se per exercici el seus drets.

Disposem d’una persona o entitat especialitzada en protecció de dades, que és l’encarregada de vetllar pel correcte compliment en la nostra entitat de la legislació i normatives vigents. Aquesta persona rep el nom de Delegat de Protecció de Dades (DPO) o Responsable de Protecció de Dades i, si ho necessita, pot contactar amb ell a l’anterior adreça a l’atenció del Responsable de Protecció de Dades.

3.- MESURES DE SEGURETAT

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos a què estan exposats.

Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

 • 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • 2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • 3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • 4. Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.


4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes. Així i tot, durem a terme únicament les que vostè ens hagi autoritzat mitjançant el “Formulari d’autorització” del consentiment per al tractament de dades.

 • Comunicacions comercials, de novetats, incidencies, informatives.
 • Compliment d’obligacions mercantils i fiscals.

Utilitzem les teves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques.


6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

De vegades, per poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual amb vostè, ens veiem davant l’obligació i necessitat de cedir alguns dels seus dades a certes categories de destinataris, les quals especifiquem a continuació:

Agencia Tributaria  – www.agenciatributaria.es

En els processos de tractaments de les seves dades realitzats per la nostra entitat, ens cal contractar serveis externs que poguessin implicar que les seves dades siguin emmagatzemades i / o tractats per organitzacions que estan establertes o operen des de fora de la Unió Europea, el que portaria implícit que realitzem transferències internacionals de les seves dades. No estan previstes cap d’aquestes transferències.

7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTATS

La procedencia de les dades es del propi interessat o el seu representant legal.

El tipus de dades que hem recaptat i tractem son: Nom i cognoms, Adreça postal, Adreça electrònica, NIF/NIE/Passaport, Telèfons, web i Dades bancaries (si les ha proporcionat).

8.- DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades li s’empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació t’indiquem quins són els drets que l’assisteixen:

 • Sol·licitar el ACCÉS a les seves dades personals
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”)
 • LIMITAR o oposar a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agencia de Protecció de Dades

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI, indicant la referència RGPD adreçada a:

Taller Reyes, Reyes Casa i Jardí, SLU
C/ la Fageda, 13 – 17178 – Les Preses (Girona)
Telèfon 972693097
Email: reyespreses@gmail.com

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control:   www.agpd.es

Carrito de compra
0
  0
  Tu cesta
  Lu cesta está vacíaTienda