Envío gratis desde : 100€

Aviso Legal

Aviso Legal

En cumplimiento con lo que establece la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes aspectos legales:

PROPIEDAD DEL SITIO WEB

Responsable: Reyes Casa i Jardí, SLU
Nif: B55263271
Direcció: Carrer Fageda 13, 17178 – Les Preses (Girona)
Telèfon: 972.693097
Email: reyespreses@gmail.com
Registre Mercantil de Girona, Tom 3084, Foli 141, Full GI-59987
Activitat: Venda, reparació i lloguer de maquinària forestal, de jardineria i agrícola.CONDICIONES GENERALES DE USO

EEl portal web www.taller-reyes.com tiene como objetivo facilitar al público, en general, el conocimiento de las actividades que ésta organización realita y de los productos y servicios que ofrece, para el desarrollo de su actividad.

El uso de cualquiera de las funcionalidades del sitio web implica la expresa y plena acceptación de las condiciones aquí expuestas, sin perjudicio de aquellas particulares que pudieran aplicar a algunos de los servicios concretos ofrecidos a través del sitio web.

Taller Reyes se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información de la web o en su configuración y presentación.

Con el objetivo de mantener actualizada la información publicada en el portal web, los contenidos de la misma podrían ser modificados, corregidos, eliminados o añadidos en cualquier momento, de modo que será conveniente comprovar la vigencia y exactitud de los mismos actudiendo a las fuentes oficiales.


PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y FRAMES

Todos los elementos que forman el sitio web, así como su estructura, diseño código fuente, así como los logotipos, marcas y otros signos distintivos que aparecen en la misma, son titularidad de Taller Reyes o de sus colaboradores y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.

De igual forma están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial las imágenes y otros elementos gráficos incluidos en el sitio web.

Taller Reyes prohibe expresamente la realización de “framing” o la utilización por parte de terceros de cualquier otro mecanismo que altere el diseño, configuración original o contenidos de nuestro sitio web.

El uso de los contenidos tiene que respetar su licencia particular. De tal manera, su uso, reproducción distribución, comunicación publica, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que haya previa y expresa autorización de Taller Reyes.

Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

1. Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics
2. Es citi expressament a Taller Reyes com a font i origen d’aquells.
3. El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els fins de la web i / o activitat de Taller Reyes.
4. No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per Taller Reyes, prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, Taller Reyes reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació.

Taller Reyes declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb Taller Reyes.


RESPONSABILITAT

Taller Reyes no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que Taller Reyes desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los los, resoldre’ls o actualitzar-los.

Tant l’accés al lloc web de Taller Reyes, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Taller Reyes no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina web de Taller Reyes.

No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI, Taller Reyes es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi se en contacte amb Taller Reyes.

Taller Reyes no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant de les mateixes.


LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercer. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Taller Reyes, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, Taller Reyes no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Taller Reyes i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. Taller Reyes tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços al lloc web de Taller Reyes hauran de respectar les següents condicions:

1. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Taller Reyes de la pàgina que realitza l’enllaç.
2. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis.
3. Taller Reyes pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat de alegar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de Taller Reyes.
4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
5. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Taller Reyes excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers sotmesos al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR).

La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme per Taller Reyes, i tenen com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i / o la confecció d’estadístiques.

Els serveis prestats per Taller Reyes estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei adreçat específicament a menors d’aquesta edat, Taller Reyes sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament de els mateixos.

Taller Reyes es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.


DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades li s’empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació t’indiquem quins són els drets que l’assisteixen:

• Sol·licitar el ACCÉS a les seves dades personals
• Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
• Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”)
• LIMITAR o oposar a l’ús que li donem a les seves dades
• Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
• Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
• Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agencia de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI, indicant la referència RGPD adreçada a:

Taller Reyes, Reyes Casa i Jardí, S.L.U.
Att. Responsable de Protecció de Dades
Carrer Fageda 13, 17178 – Les Preses (Girona)
Email: reyespreses@gmail.com

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control:

http://www.agpd.es


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, Taller Reyes i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l’ Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat d’Olot (Girona)

Carrito de compra
0
    0
    Tu cesta
    Lu cesta está vacíaTienda